Kalkoven

Hoe het is begonnen

De Kalkoven, een bijzonder Rijks-en gemeentemonument, gelegen aan de Dijkhuizenweg en aan het Nieuwediep, op het terrein van de Dienst Gemeentewerken Appingedam, werd door toeristen in de rondvaartboot altijd opgemerkt. Zij wilden dit monument graag bezichtigen, maar dat is onmogelijk...

Er is daarop door een 10-tal betrokken Damsters een comité gevormd dat zich sterk maakt voor herstel, renovatie, herbestemming en mogelijkheid tot bezichtiging van de kalkoven. Er zijn de nodige stappen gezet, er is overlegd met de plaatselijke overheid, met Libauen de provincie, en met de Stichting Damster Klokkenspel, die betrokken is bij de Damster toren. Besloten is om zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken. Twee leden van het comité kalkoven zijn ook betrokken bij de Stichting Damster Klokkenspel.

 

De kalkoven in huidige staat

 

De Kalkoven

In de eerste fase wordt begonnen met de renovatie en herbestemming van de kalkoven, zoals vermeld. Een architect heeft opdracht gekregen tekeningen te maken en een begroting op te stellen voor de te realiseren werkzaamheden. Zodra deze gegevens beschikbaar zijn, kan de stichting concreet aan de slag met het werven van de benodigde financiën, en daarna met de aanbesteding en de bouw.

 

 

 

Wilt u bijdragen aan het behoud van Industrieel en Cultureel erfgoed Stad Appingedam?

 

Neem contact op