Over BICSA

Nummer KvK:   76585344
Fiscaal nummer: 860687041
De stichting is erkend als ANBI instelling, tevens als culturele ANBI.

Het bestuur bestaat uit vier personen.
Vier werkgroepen zijn actief op deelgebieden:

  • Werkgroep overleg met de architect over de invulling van de restauratie en herbestemming van de kalkoven
  • Werkgroep voor het opstellen van de overeenkomst met de gemeente
  • Werkgroep subsidieaanvragen
  • Werkgroep PR/educatief
 

Beloningsbeleid

In artikel 3:8 van de statuten is het volgende vastgelegd:

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

Neem contact op