De eerste stap in het renoveren van de kalkoven

De Kalkoven in Appingedam

In de eerste fase wordt begonnen met de renovatie en herbestemming van de kalkoven. Een architect heeft opdracht gekregen tekeningen te maken en een begroting op te stellen voor de te realiseren werkzaamheden. Zodra deze gegevens beschikbaar zijn, kan de stichting concreet aan de slag met het werven van de benodigde financiën, en daarna met de aanbesteding en de bouw.

 

Lees meer over de kalkoven